ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์

นายสำเนียง สุตระ
ทรศัพท์  : 08-1821-1297
โทรสาร    : 0-2922-0887
E-mail    : lookniang@gmail.com
LINE ID : 0818211297
ที่อยู่        : เลขที่ 110/7 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า
                  อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000
------------------------------------------------------------------------------------
 
ชื่อ          : SAMNIENG SUTTARA
ธนาคาร   : ไทยพาณิชย์
สาขา       : สภากาชาดไทย
ประเภท    : ออมทรัพย์
เลขบัญชี  :  045-4-22688-4
----------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ          : นายสำเนียง สุตระ
ธนาคาร   : กรุงไทย
สาขา       : ตลาดท่าอิฐ
ประเภท    : ออมทรัพย์
เลขบัญชี  : 983-5-54816-1
----------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ          : นายสำเนียง สุตระ
ธนาคาร   : ยูโอบี
สาขา       : ถนนกรุงธนบุรี
ประเภท    : ออมทรัพย์
เลขบัญชี  : 940-166-209-6
----------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ          : นายสำเนียง สุตระ
ธนาคาร   : กรุงเทพ
สาขา       : ท่าอิฐ (นนทบุรี)
ประเภท    : ออมทรัพย์
เลขบัญชี  : 917-7-03569-9