ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
กริ่งพระพุทธสิหิงค์ ปี 2517 เนื้อนวะโลหะ ผิวน้ำทอง ก้นวงเดือน (นิยม) สภาพสวยมาก   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อ ณ มณฑลพิธีหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2517 เวลา 11.09 น.   อาจารย์นำ ประธานฝ่ายสงฆ์   ท่านขุนพันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส บูชา 9,500 บาท