ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2497 เนื้อเงินลงยาสร้างในวาระฉลองโพธิ์ลังกา “วิหารโพธิ์ลังกา” ต้นโพธิ์ที่วิหารนี้กล่าวกันว่าเป็นหน่อที่ได้มาจากประเทศศรีลังกา ต้นเดิมเป็นต้นโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อสิ้นอายุขัย ได้มีการนำหน่อไปปลูกที่ศรีลังกา จึงถือกันว่าต้นโพธิ์ที่ประเทศศรีลังกาเป็นทายาทโดยตรงของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา เหรียญนี้ลงยาสีแดง บล็อกหลังเรียบ ข้างเลื่อย สภาพสวยมากๆ