ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญพระบรมธาตุ พระครูพิศาลสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2470 เป็นเหรียญเนื้อเงินโบราณ ขอบเหรียญของรุ่นนี้ ค่อนข้างบางมาก ตัดขอบด้วยเลื่อย หรือเหรียญข้างเลื่อย ตามเทคโนโลยีการสร้างเหรียญในสมัยนั้น เป็นเหรียญปั๊มด้านหน้า เพียงด้านเดียว ทำให้ด้านหลังเกิดเป็นรอยบุบ รอยยุบ ของแรงกระแทก หรือเรียกว่าหลังแบบ เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่า เหรียญแห่งตำนาน ที่ค่อนข้างหาดูได้ยากยิ่ง ว่ากันว่าหายากกว่าเหรียญพระบรมธาตุรุ่นใด ๆ ทั้งหมดครับ เหรียญนี้สภาพสวยมาก บูชาพร้อมทอง 55,000 บาท