ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญพระบรมธาตุ สร้างปี 2497 สร้างฉลองโพธิ์ลังกา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงยาสีเขียว บล็อกหลังเรียบ ข้างเลื่อย วัดพระมหาธาตุ สวยมากๆ