ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญนี้ในหนังสือมรดกล้ำค่าเมืองใต้ สุดยอดพระเครื่อง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดย ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง หน้าที่ 231 ระบุว่าเป็นเหรียญพ่อท่านซัง "ที่ระลึก" วัดวัวหลุง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บางท่านก็เชื่อว่าเป็นรุ่นแรก บล็อกแจกแม่ครัว สร้างปี ๒๔๘๐ แต่บางท่านก็เชื่อว่าเป็นเหรียญพระอุปัชฌาย์ ทุ่ม ธมุมรงุษี รุ่นแรก อดีตเจ้าอาวาสวัดยางทอง รูปที่ ๔ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สรา้งปี 2480 ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหน ซึ่งเป็นเหรียญที่เก่าจริงๆ สำหรับเหรียญนี้สภาพสวยมาก กะไหล่ทองยังเต็ม เหรียญจริงจะสวยกว่าในรูป พร้อมทองสั่งทำ พร้อมห้อยบูชา 149,000 บาท