ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญสแตมป์ ปรกปี 32เนื้อนวะโลหะสวยมาก เหรียญจอมนาคราชพังพกาฬ มีรายละเอียดในใบฝอยดังนี้ จอมนาคราชพังพระกาฬ รูปประติมากรรมพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ สร้างขึ้นตามตำนานของชาวทะเลใต้ เนื่องในสมัยหลักเมืองศรีวิชัย ๑๒ นักษัตร ประดิษฐานหลักเมืองถาวรเหนือหาดทรายแก้ว เมื่อปีมะโรง พุทธศักราชล่วงมาแล้ว ๒๕๓๑ พรรษา ตามหลักอาถรรพณ์เวทวิทยาแห่งสมมติศาสตร์ พังพระกาฬประทับนั่งภาวนาสมาธิเหนือพญานาคราช ๗ เศียร แผ่พังพาน ประกอบด้วยหัวใจพระคาถา นะโมพุทธายะ และหัวใจอิติปิโส ๑๐๘ ซึ่ง พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช บรมครูเฒ่าชาวชวากะ ลงศาสตราคมอักขระอย่างโบราณ พระเนื้อโลหะผสม ๙ ชนิด คือ ทอง เงิน นาค ทองแดง ทองเหลือง แร่ ๗ เหมือง ตาปูสรรพตรึง ดาบโบราณ และเหล็กยอดปราสาท ประกอบพิธีกรรมเททอง ณ ศาลหลักเมืองในขณะพระอาทิตย์ตกดิน คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาธยายหัวพระใจคาถา นั่งปรกปลุกเสกไปจนตลอดพิธี บังเกิดอัศจรรย์ท้องฟ้าปั่นป่วน ลมพัดแรง ฝนตกพรมลงมาเล็กน้อยแล้วหายไป เมื่อได้เวลาอันเป็นมหาฤกษ์ พระจันทร์ทรงจักรเจิดจ้า ๒ ครั้ง เหมือนดังเทวดาฟ้าดินสำแดงเทพนิมิตรับรู้ ประสิทธิประสาทพรชัยในการสืบสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบ้านเมือง พระจอมนาคราชพังพระกาฬ บรรจงสร้างขึ้นตามอุดมคติศิลปศาสตร์ชาวศรีวิชัย ด้วยฝีมือช่างที่ละเอียดปราณีต งดงามเป็นเลิศ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จารึกวิชาอาคมขลังตามหลักไสยศาสตร์ทะเลใต้ ว่าด้วยความรอบรู้ ดิน เดือน ดาว จตุโลกธาตุ อันจะบันดาลให้ผู้ที่มีไว้บังเกิดแต่ความเป็นศิริมงคลสูงสุด คุ้มครองป้องกันสรรพอันตรายทั้งปวง หากตั้งจิตอธิษฐานขอให้การค้าขาย ทำเรือกสวนไร่นา หากินทางประมง ทำมาหาได้ดีมีกำไร ย่อมได้รับผลสมประสงค์ด้วยพญานาคราช เปรียบดังสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์พูนสุขในการทำมาหากิน พระโพธิสัตว์พังพระกาฬ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุอันตราย ปลดเปลื้องทุกข์เวทนาแก่คนทั้งหลาย การสร้างพระจอมนาคราชพังพระกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างศาลหลักเมืองศรีวิชัย ๑๒ นักษัตร ตามเจตนาอธิษฐานของ พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ราชเดช, พ.ต.อ. สรรเพชญ ธรรมาธิกุล (ยศในขณะนั้น) และคณะ ด้วยเหตุนี้ พระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ ผู้สร้างพระธาตุ จึงได้ลงมาช่วยเหลือลงคาถา นั่งปรกปลุกเสก พร้อมด้วยเทวดารักษาบ้านเมืองครบถ้วน เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์อย่างแท้จริง แต่ให้เช่าในราคาถูก เพื่อลูกหลานนำไปฝังไว้ตามเรือกสวนไร่นาร้านค้า จะทำมาหากิน บังเกิดมั่งคั่งดังเจตนา ด้วยมีส่วนช่วยสร้างหลักบ้านหลักเมือง เหรียญนี้สภาพสวยเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้มา เรื่องประสบการณ์ ต้องลองไปใช้ดูแล้วจะรู้ครับ