ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญรุ่นแรก พระครูคีรีกันทร์ (พ่อท่านหมึก)วัดคีรีกันทร์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติโดยย่อ
ท่านพระครูคีรีกันทร์คณานันท์ เดิมชื่อหมึก สันตจิตร เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือนสิบสอง ปีกุล ตรงกับ พ.ศ.2430 ณ บ้านจันดี หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อนายสิน สันตจิตร มาดาชื่อนางหนูกลิ่น หวานสนิท มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน 8 คน คือ
1. นางสีจันทร์ สันตจิตร
2. นายทน สันตจิตร
3. นายศรีพัฒน์ สันตจิตร
4. นางศรีทอง สันตจิตร
5. นายเหลื่อม สันตจิตร
6. นางสีแก้ว สันตจิตร
7. นางเอียด สันตจิตร
8. นายหมึก สันตจิตร (พระครูคีรีกันทร์คณานันท์) ด้านการศึกษา บรรพชาและอุปสมบทของท่าน ในสมัยก่อนไม่มีโรงเรียน และไม่มีครู หากผู้ใดต้องการศึกษาต้องเข้าเป็นลูกศิษย์วัดและเรียนหนังสือกับพระภิกษุสงฆ์ หรือเจ้าบรรพชา อุปสมบทเป็นสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ์ แล้วศึกษาภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาขอม และพระธรรมวินัยกับเจ้าอาวาสผู้ทรงคุรวิชา ดังนั้นนายหมึกตอนนั้นอายุได้ 18 ปี ผู้แสวงหาความรู้ได้เดินทางจากบ้านเกิดไปยังวัดเจดีย์ บ้านลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ (เดิมบ้านลานสกา และเขาแก้วขึ้นกับอำเภอร่อนพิบูลย์แล้วได้ศึกษา ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาขอม และพระธรรมวินัย และศึกษาวิชาไสยศาสตร์กับพระอุปัชฌาย์อินแก้ว เมื่ออายุได้ 20 ปีพระอุปัชฌาย์ก็ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทสีมาวัดเจดีย์ โดยมีนามว่า พระหมึก โกวิโท ครั้นต่อมาพระอุปัชฌาย์ท่านได้ส่งตัวท่านหมึกไปสร้างวัดที่บ้านเขาแก้ว ชื่อวัดคีรีกันทร์ กิ่งอำเภอลาสนกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานของพระหมึก โกวิโท ที่ได้สร้างถาวรวัตถุ มีคร่าวๆ ดังนี้
พ.ศ. 2451 ได้ขออนุญาตสร้างวัดโดยสร้างที่พักสงฆ์ หอฉัน กุฏิ หอสวดมนต์จนสำเร็จ
พ.ศ. 2455 เริ่มสร้างพระอุโบสถ และสำเร็จในปี พ.ศ. 2461 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับวิสุงคามสีมา
พ.ศ. 2455 ได้สร้างศาลาโรงธรรม และเสร็จในปี พ.ศ. 2457
พ.ศ. 2476 สร้างกุฏิทรงโบราณ (ชาวบ้านเรียกว่ากุฏิตึก) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2480
พ.ส. 2484 สร้างโรงเรียนราษฎรเขาแก้วอนุกูล ขึ้นโดยมีนายลัด ศรีใส ซึ่งเป็นกำนันตำบลเขาแก้วเป็นผู้จัดการ และนายวาส เปล่งแสง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ นายคล้ายเป็นครูใหญ่ คนแรก และต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมสอนพระภิกษุสามเณร และฆารวาสขึ้นด้วย ประวัติดีเด่นของพระครูคีรีกันทรานันท์ (หมึก โกวิโท) ปี พ.ศ. 2457 ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส
ปี พ.ศ. 2462 ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นสมณะศักดิ์ในราชทินนามว่า “พระครูคีรีกันทร์คณานันท์”
ปี พ.ศ. 2486 ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอลานสกา นอกจากนั้นยังทรงถึงอภินิหารหลายสิ่งหลายอย่างทางไสยศาสตร์อย่างน่ามหัศจรรย์ เช่น โจรเข้าปล้นวัดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เพียงแต่เดินไปเดินมาในวัดจนรุ่งสว่างและกลับไปโดยผิดหวัง
พ.ศ. 2484 ได้สร้างเครื่องรางของขลังให้ทหารไทยที่มีภูมิลำเนาละแวกนั้นถูกยิงแทงไม่เข้า หลังจากนั้นได้บริหารวัดให้มีความเจริญและเข้มแข็งตลอดมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2497 ได้มรณภาพลง สิริอายุรวมได้ 67 ปี 47 พรรษา หลวงพ่อหมึก ท่านเป็นพระสหธรรมิก กับท่านสมภารซัง แห่งวัดวัวหลุง