ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญรุ่นโกหว่าจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะที่เสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้เสด็จไปเยี่ยมพ่อท่านคลิ้งที่วัดถลุงทอง และเห็นว่าศาลาโรงธรรมชำรุดทรุดโทรมมาก จึงมีดำริที่จะหาทุนจัดซ่อมให้ใช้งานได้ โดยเสด็จฯได้ร่วมประสานงานสร้างกับ คุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ (โกหว่า) จัดทำเหรียญรูปเหมือนของพ่อท่านขึ้นเพื่อหาทุน เป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหน้าตรงครึ่งองค์ของพ่อท่าน และด้านหลังเป็นรูปยันต์ช้างประสมโขลงที่พ่อท่านมอบให้ โดยพ่อท่านเขียนด้วยมือท่านเอง เอามาไว้ด้านหลังเหรียญ แล้วนำไปให้พ่อท่านดูจนพ่อท่านพอใจ จึงดำเนินการแกะพิมพ์ เนื้อของเหรียญรุ่นนี้พิเศษสุด ด้วยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ประทานโลหะเก่าแก่จำพวกชิ้นส่วนโลหะของวัตถุโบราณ ชิ้นส่วนพระโบราณที่หักพัง และเศษเครื่องสำริดบ้านเชียง โลหะที่เสด็จฯประทานมามีจำนวนมาก รวมกับพ่อท่านคลิ้งเองก็ได้ลงแผ่นยันต์ให้จำนวนมาก แล้วจึงได้นำมาหล่อหลอมทำเป็นเนื้อเหรียญ และที่พิเศษกว่านั้น เสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ไปขอพระราชทานมวลสารและชนวนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโลหะใส่เบ้าเล็กๆมาให้ และได้นำมารวมหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงรีดเป็นแผ่นและปั๊มเป็นเหรียญ นับเป็นกรรมวิธีที่ดีสำหรับการทำพระเครื่องหรือเหรียญที่เป็นเนื้อโลหะ เพราะพระเกจิอาจารย์จะนำแผ่นโลหะหรือชนวนโลหะทั้งหลาย มาลงอักขระเลขยันต์ให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงนำไปหลอมและรีดเป็นแผ่นก่อนจะนำมาทำเหรียญ ลงซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง เรียกว่า “ ลงถม ” คือ ลงแล้วหลอม รีดเป็นแผ่น นำมาลงอักขระอีก แล้วหลอม รีดเป็นแผ่น ทำให้เนื้อโลหะเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ ต่างกับบางกรรมวิธีที่โรงงานซื้อแผ่นโลหะมาปั๊มเหรียญ แล้วให้พระเกจิอาจารย์เสกภายหลัง บางเหรียญเมื่อเสกแล้วก็เอาเหล็กจารมาจารอักขระบนตัวเหรียญภายหลังก็มีเหรียญรุ่นนี้เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว พ่อท่านคลิ้งปลุกเสกเดี่ยวและออกให้ทำบุญเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ทุนปฏิสังขรณ์ศาลาโรงธรรม เหรียญทองคำสร้างตามจำนวนจอง เนื้อเงินพิเศษสร้างจำนวนน้อยมาก (เพื่อแจกผู้มาช่วยงาน)เนื้อเงินสร้าง ๑๐๘ เหรียญ เนื้อโลหะผสม สร้าง ๕๐๐๐ เหรียญๆ นี้เป็นเนื้อโลหะผสม สภาพสวยมาก ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท