ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
ข้อมูลการสร้าง
- ในปี 2519 ได้สร้างพระอุโบสถวัดดอนศาลาเสร็จ โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2513
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานุพันธ์ยุคล ซึ่งเป็นผู้ให้ความเคารพศรัทธาพระอาจารย์นำ รับเป็นธุระในการดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลทั้ง ประกอบด้วย
1. พระบูชา-พระกริ่ง ทักษิณชินวโร
2. พระรูปเหมือนขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
3. พระรูปเหมือนลอยองค์
4. เหรียญรูปเหมือน
เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ท่านพระอาจารย์นำได้เมตตาปลุกเสก ให้วันที่ 22 ต.ค. 2519 จำนวนการจัดสร้าง
- เนื้อทองคำ 44 เหรียญ
- เนื้อเงิน 66 เหรียญ
- เนื้อเงินพิเศษ 7 เหรียญ
- เนื้อโลหะบ้านเชียง (โลหะผสม) 20,000 เหรียญ