ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
พระปิดตามหาจักรี พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ก้นดอกจันทร์ หล่อในตัว พิธีใหญ่ วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช จัดสร้างเป็นที่ระลึกในงานสมโภช ๒๐๐ ปีกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๕ วัดพระมหาธาตุจัดสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์"พระปิดตา ดอกจัน" โดยนำเอกลักษณ์พระปิดตาดอกจัน เมืองใต้ที่โด่งดังของเมืองนครมาเป็นต้นแบบ ลักษณะสำคัญคือเป็นพระปิดตา นั่งขัดสมาธิเพชร ไม่มีฐานมีกำไลข้อมือและข้อเท้าข้างละหนึ่งอัน หูยานจรดไหล่ พิมพ์ลอยองค์ ไม่มีรอยตะเข็บหรือรอยประกบใต้เข่ามีอีกขระตัว นโม ภายในวงกลมข้างละตัว ใต้ฐานมีตราดอกจันนูน (พระรุ่นนี้มีคู่แฝดที่จัดสร้างในปี ๒๕๓๐ แตกต่างตรงใต้ฐานจะไม่มีรอยตะไบสองข้างเพราะเป็นพระฉีด) สร้างขึ้นด้วยเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะ มีจำนวนจำกัดเพียง 2,525 องค์โดยเป็นเนื้อเงิน 300 องค์ และเนื้อนวโลหะ 2,225 องค์ เมื่อวันที่ ๖ เม.ษ. ๒๕๒๕ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดย พระราชวินัยเวที ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้นโดยนิมนต์เกจิที่โด่งดังของภาคใต้มาถึง ๙ รูป เช่น
๑ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง
๒ หลวงพ่อมุ่ย วัดบางบูชา
๓ หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง
๔ อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา
๕ อาจารย์แอบ วัดปากน้ำ
๖ พระอาจารย์นำ วัดท่ายายหนี
๗. พระอาจารย์หนูจันทร์ วัดแดง
๘ พระอาจารย์รุ่น วัดมุขธารา
๙ พระอาจารย์น่วม วัดอินคีรี
หลังจากเสร็จพิธีพุทธาภิเษกยังได้นิมนต์พระสงฆ์อีก ๒๐๐ รูปมาสวดพระพุทธมนต์ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง