ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
พระบูชาพระครูสุนทร รุ่นสร้างมณฑป วัดดินดอน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว สร้างปี พ.ศ. 2549 ใต้ฐานฝังเหรียญ หายากมาก คนในพื้นที่หวงแหนบูชาในราคา 5,500 บาท