ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล (เสด็จพระองค์ชายใหญ่) ได้เสด็จไปเยี่ยมพ่อท่านคลิ้งที่วัดถลุงทอง และเห็นว่าศาลาโรงธรรมชำรุดทรุดโทรมมาก จึงมีดำริที่จะหาทุนจัดซ่อมให้ใช้งานได้ โดยเสด็จฯ ได้ร่วมประสานงานสร้างกับ คุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ (โกหว่า) จัดทำเหรียญรูปเหมือนของพ่อท่านฯ ขึ้นเพื่อหาทุน เป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหน้าตรงครึ่งองค์ของพ่อท่านฯ และด้านหลังเป็นรูปยันต์ช้างประสมโขลงที่พ่อท่านฯ มอบให้ โดยพ่อท่านฯ เขียนด้วยมือท่านเอง เอามาไว้ด้านหลังเหรียญ แล้วนำไปให้พ่อท่านฯ ดูจนพ่อท่านฯ พอใจ จึงดำเนินการแกะพิมพ์ เนื้อของเหรียญรุ่นนี้พิเศษสุด ด้วยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ประทานโลหะเก่าแก่จำพวกชิ้นส่วนโลหะของวัตถุโบราณ ชิ้นส่วนพระโบราณที่หักพัง และเศษเครื่องสำริดบ้านเชียง โลหะที่เสด็จฯ ประทานมามีจำนวนมาก รวมกับพ่อท่านฯ เองก็ได้ลงแผ่นยันต์ให้จำนวนมาก แล้วจึงได้นำมาหล่อหลอมทำเป็นเนื้อเหรียญ และที่พิเศษกว่านั้น เสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ไปขอพระราชทานมวลสารและชนวนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโลหะใส่เบ้าเล็กๆ มาให้ และได้นำมารวมหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงรีดเป็นแผ่นและปั๊มเป็นเหรียญ นับเป็นกรรมวิธีที่ดีสำหรับการทำพระเครื่องหรือเหรียญที่เป็นเนื้อโลหะ เพราะพระเกจิอาจารย์จะนำแผ่นโลหะหรือชนวนโลหะทั้งหลาย มาลงอักขระเลขยันต์ให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงนำไปหลอมและรีดเป็นแผ่นก่อนจะนำมาทำเหรียญ ลงซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง เรียกว่า “ ลงถม ” คือ ลงแล้วหลอม รีดเป็นแผ่น นำมาลงอักขระอีก แล้วหลอม รีดเป็นแผ่น ทำให้เนื้อโลหะเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณ ต่างกับบางกรรมวิธีที่โรงงานซื้อแผ่นโลหะมาปั๊มเหรียญ แล้วให้พระเกจิอาจารย์ปลุกเสกภายหลัง บางเหรียญเมื่อปลุกเสกแล้วก็เอาเหล็กจารมาจารอักขระบนตัวเหรียญภายหลังก็มี เหรียญรุ่นนี้เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว พ่อท่านฯ ปลุกเสกเดี่ยวและออกให้ทำบุญเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ทุนปฏิสังขรณ์ศาลาโรงธรรม จำนวนการสร้าง
๑ เหรียญทองคำสร้างตามจำนวนจอง
๒ เนื้อเงินพิเศษสร้างจำนวนน้อยมาก (เพื่อแจกผู้มาช่วยงาน)

๓ เนื้อเงินสร้าง ๑๐๘ เหรียญ
๔ เนื้อโลหะผสม สร้าง ๕,๐๐๐ เหรียญ
เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินพิเศษ สภาพสวยมาก ราคา ๑๔๕,๐๐๐ บาท