ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
หรียญตาไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ. 2535 เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดีมากทางโชคลาภ ค้าขาย และการพนัน เป็นที่เสาะแสวงหากันมาก เหรียญนี้สภาพสวย ราคาบูชา 56,000 บาท