ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญพระแก้วมรกต วัดท่าแพ เนื้อเงินลงยาแดง แจกที่ระลึกงานผูกพัทธเสมา วัดท่าแพ เมื่อวาระปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมีพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เป็นประธานจุดเทียนชัย และเกจิคณาจารย์ภาคใต้ อาทิ พระครูสุรัตวิหารการ หรือ พ่อท่านเผียน วัดท่าแพ (เจ้าอาวาสวัดท่าแพ), พ่อท่านน่วม วัดหลวงครู ,พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางปู , พ่อท่านแดง วัดโท , พ่อท่านแดง วัดภูเขาหลัก   พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง, พระอาจารย์หนูจันทร์ วัดพัทธเสมา ,พ่อท่านบุญรอด วัดประดู่พัฒนาราม, พ่อท่านผอม วัดหญ้าปล้อง, พ่อท่านผอม วัดดอนใคร, พ่อท่านกลาย วัดเขาขุนพนม ,พ่อท่านเขียว วัดหรงบน ฯลฯ อีกทั้งยังมี ขุนพันธรักษ์ราชเดช พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ ซึ่งขณะนั้นท่านยังเป็นครั้งเป็นฆราวาส  อาจารย์ชุม ไชยคีรี พ่อท่านคง วัดบ้านสวน เป็นเจ้าพิธีในทางฆราวาส เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินลงยาเขียว หายาก สภาพน่ารัก ราคา 13,500 บาท