ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญสแตมป์ รุ่นแรก กรรมการ เนื้ออัลปาก้า (ฉ. หลังเฮง) สภาพสวย หายากมาก
ที่มาของวันที่ 3 สิงหาคม 2530 ด้านหลังเหรียญ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมยอดเสาหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชัยนาท เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสามจังหวัด เชิญกลับไปประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองในแต่ละจังหวัด ดังกล่าว