ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
หรียญพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช (น.ศ.) รุ่น 2 สรา้งปี 2497 เนื้อเงินลงถม เนื้อนี้พิมพ์นี้ปัจุจุบันหายากมาก เซียนเก็บกันหมด เพราะพระธาตุนครศรีฯ กำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เหรียญนี้สภาพสวยเนื้อถมเต็มไม่มีหลุด (ปัจจุบันห่วงของเหรียญไม่มีตามรูป) บูชาราคา 25,500 บาท