ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
รูปหล่อแบบโบราณ หลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ รุ่นแรก พ.ศ.2527
จำนวนการสร้าง พระรูปหล่อรุ่นนี้ สร้างไว้ทั้งหมด 4 เนื้อด้วยกันคือ 1.เนื้อเงิน 55 องค์  2.เนื้อนวโลหะ 135 องค์ ทั้ง 2 เนื้อนี้จะมีหมายเลขทุกองค์  3.เนื้อทองกะไหล่ 400 องค์ และ 4.เนื้อทองเหลือง 4,600 องค์ สำหรับเนื้อพิเศษทุกเนื้อ ผู้สร้างได้ขออนุญาตหลวงพ่อสร้างเป็นการเฉพาะตัวเพื่อแจกแก่ผู้มีอุปการะคุณเท่านั้นส่วน พระเนื้อทองเหลือง ผู้สร้างได้ถวายให้ทางวัด 2,500 องค์ และได้รับกลับมาสมนาคุณแก่ผู้ทำบุญทางกรุงเทพฯ จำนวน 2,100 องค์