ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่น 100 ปี 
จำนวนการสร้าง
 1.เนื้อทองคำ จำนวน 108 เหรียญ 2.เนื้อชินตะกั่ว จำนวน 40 เหรียญ 3.เนื้อเงิน จำนวน 1,100 เหรียญ 4.เนื้อนวะ จำนวน 1,100 เหรียญ 5.เนื้ออัลปาก้า จำนวน 102 เหรียญ 6.เนื้อทองแดง จำนวน 40,000 เหรียญ 7.ปรกใบมะขาม จำนวน 7,000 องค์ ลักษณะการสรา้งเริ่มจาก 1 เนื้อชินตะกั่วก่อน จำนวน 40 เหรียญ รองลงมาคือเนื้อทองคำ จำนวน 108 เหรียญ ต่อมาก็เนื้อเงินจำนวน 1,100 เหรียญ และตามด้วยเนื้อนวะ จำนวนประมาณ 500 เหรียญ และเนื้อทองแดง 10,000 เหรียญ ชุดนี้จะเป็นบล็อคทองคำทั้งหมด หลังจากนั้นบล็อกก็เริ่มสึก ก็สร้างเนื้อนวะอีกประมาณ 500 เหรียญและเนื้อทองแดงอีกประมาณ 30,000 เหรียญ และเนื้อนวะอีกประมาณ 100 เหรียญ หลังจากนั้นบล็อกก็เริ่มแตก แล้วจึงสรา้งเนื้ออัลปาก้าอีกประมาณ 102 เหรียญ ลักษณะเป็นเส้นแตกที่เหรียญทุกเหรียญ 
 เหรียญรุ่นนี้ได้ทำการ พิธีพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๘ ณ. วัดวัวหลุง ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้มีพระเกจิอาจารย์ดังหลายท่านของเมืองนครฯ และสายเข้าอ้อ ๙ รูปนั่งปรก มี   1 หลวงพ่อสังข์ วัดเทพมงคล   2. พ่อท่านรัช วัดโกศาวาส สุราษฎร์   3.หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ   4. หลวงพ่อนวล วัดไสหร้า   5. พ่อท่านเลื่อน วัดวังรีบุญเลิศ   6. พระครูปลัดสุวัตรธรรมคุณ(หระมหาแปรง) วัดพระศรีอาริยเมตไตรย   7 อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา   8. พระครูกาชาด(บุญทอง) วัดดอนศาลา   9. พระอาจารย์พรหม วัดบ้านสวน เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินสภาพสวยมาก ราคา 14,000 บาท