ลูกเนียงพระเครื่อง รับประกันของแท้ 100% ทุกองค์
  
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง จัดสร้างที่เห็นมาก็มีดังนี้ 
๑.เนื้อทองคำ
๒.เนื้อเงินพิเศษ
๓.เนื้อเงิน
๔. เนื้อนวะโลหะ (ผสมบ้านเชียง) 
จัดสร้างจำนวน ๒ พิมพ์ 
๑.พิมพ์ใหญ่ ๑,๐๐๐ องค์ 
๒. พิมพ์เล็ก ๑,๐๐๐ องค์ รวมทุกเนื้อแล้ว ๒,๐๐๐ องค์ 

พระชุดนี้สร้างขึ้น ในปี 2523 เนื่องในโอกาสทำบุญวันประสูติครบ 70 ปี ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภานุพันธ์ยุคล แกะแม่พิมพ์โดยนายช่างเกษม มงคลเจริญ ศิลปินแห่งชาติ ปรมาจารย์ด้านการแกะพิมพ์บล็อกชื้อดังในยุคสมัยนั้น พระปิดตาราเมศวร์ มีพิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัฆพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลและอุปราชมณฑลภาคใต้ (องค์สุดท้าย)ทรงประทับ ณ วังโพธิยายรด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทรงก่อตั้งกรมเสือป่ามณฑลนครศรีธรรมราช และสะพานที่เราเรียกกันว่า สะพาน ราเมศวร์ นั้นคือ พระนามของพระองค์